Kuljetus, maansiirto ja lumityöt

Hoitelemme erilaiset kuljetustyöt sekä maa-ainesten toimitukset ja maansiirtotyöt
  • Sorat, murskeet ja mullat
  • Lavetti ym. autokuljetukset
  • Rakennusten pohjatyöt
  • Teiden kunnostus
  • Maantiivistystyöt
  • Ojien kaivu ja viemäröinnit
  • Pihojen parannus- ja viimeistelytyöt
  • Lumenauraukset